NIEUWSterug naar overzicht


Herhalingscursus BHV

19/09/2017

Omdat MBB veel waarde hecht aan een veilige werkomgeving zijn een aantal werknemers opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV’er)

Bedrijfshulpverlening betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie. Deze BHV’ers komen in actie wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en eventuele bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. BHV’ers hebben veschillende taken, zoals

* Eerste hulp verlenen bij ongevallen
* Brand bestrijden en de gevolgen van de brand beperken
* Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties;
* Inroepen van professionele hulp (brandweer, politie, ambulance etc.

Om de kennis en vaardigheden up-to-date te houden volgen de BHV’ers ieder jaar een herhalingscursus met steeds een wisselend thema. Hiermee wordt tevens de geldigheid van het NIBHV diploma met een jaar verlengd.

Op de foto’s een impressie van de herhalingscursus, onder de enthousiaste leiding door dhr. Mark Bok van DGS Arbo & Veiligheid