Over MBB

Het ontwikkelen en realiseren van gebouw en omgeving is een fascinerend vak, waarvoor een geïnspireerd team is vereist. Het resultaat moet immers aan vele voorwaarden voldoen. Voor MBB zijn inventiviteit, besluitvaardigheid en doorzettingsvermogen daarom kernwaarden.

MBB schrijft al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw bouwhistorie. Dat impliceert uiteraard bouwtraditie, maar de continuïteit wordt vooral bepaald door de visie op de toekomst. Visie omvat het lange-termijndenken en het onderkennen van relevante waarden. MBB stimuleert dit analyseproces door pro-actief, interactief en intensief mee te denken met opdrachtgevers en eindgebruikers. Recht uit het hart en via onderzoek en onafhankelijke studies.

Visie en ambitie worden vaak in één adem genoemd. Ambitie is de drive om onderscheidende posities en voorsprong te creëren en daarmee toekomst te schrijven. MBB weet zich door haar sterke regierol en organiserend vermogen vaak kandidaat te stellen voor relatief grote en complexe projecten. Dat bewijst de portfolio van projecten. Het is MBB-eigen om de uitdaging van dergelijke projecten ook te zoeken. MBB treedt daarnaast veelal zèlf als risicodragend ontwikkelaar op. Dat is soms noodzakelijk om geloof in locatie en concept te onderstrepen en de markt over de streep te trekken. Maar het risicodragende karakter van deze ondernemingszin wordt altijd getoetst aan noodzakelijke criteria.

Consumentgericht bouwen, particulier opdrachtgeverschap en product op maat zijn actuele labels die de nieuwe houding naar de woningmarkt belichamen. MBB richt haar marktbenadering en organisatie hierop in door introductie van het open bouwproces en een vast aanspreekpunt gedurende het gehele traject. MBB anticipeert ook door in een vroeg stadium voor de klant interessante opties in het aanbodpakket te integreren. Dat kan heel ver gaan, bijvoorbeeld door vormen van dienstverlening in het huisvestingsproduct en -traject te integreren.

Sinds de introductie van het keurmerk Klantgericht Bouwen heeft MBB zich onafgebroken weten te kwalificeren.