Certificeringen

Kwaliteit

MBB wil kwaliteit leveren en zal zich hiervoor aan bepaalde normeringen moeten houden. Normeringen zijn in het leven geroepen om waarborgen af te kunnen geven. Het werken volgens normeringen zorgt voor een bepaald gewenst gedrag. Op deze wijze is de uitkomst van het gedrag te voorspellen en kan verwacht worden aan welke vereisten de uitkomst voldoet.

 

ISO 9001

 

Voor de realisering van de beoogde kwaliteit zijn wij ISO gecertificeerd en zijn wij aangesloten bij een
aantal organisaties.

 

 

 

CMYK base
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun Veiligheid,Gezondheid en Milieu (VGM)-beheersysteem.
 woningborg_groep
MBB is al geruime tijd Woningborg gecertificeerd. Dit betekent dat MBB woningen realiseert volgens de normen van Woningborg. Tevens biedt de Woningborg-garantie u als koper van een nieuwe woning twee vormen van zekerheid:
1 De afbouwwaarborg
Als de bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een schadeloosstelling. Eén en ander conform de in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels.
2 De herstelwaarborg
De bouwkundige kwaliteit van de woning wordt door de bouwonderneming gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichtingen van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer of wil herstellen, draagt Woningborg hier zorg voor.
 Logo_KGB
De Stichting Klantgericht Bouwen heeft als doel de klantgerichtheid en de kwaliteit in de bouwbranche te verbeteren. Bouwend Nederland ondersteunt dit initiatief. Bouwbedrijven en ontwikkelaars laten hun prestaties door deze stichting meten om zich vervolgens te kunnen verbeteren. Sinds de introductie van het keurmerk heeft MBB het onafgebroken mogen voeren. Met ingang van 2014 is het keurmerk vervangen door een beoordeling via www.bouwprestaties.nl.
bouwprestaties
Sinds 2012 is er een nieuwe prestatiemeting bijgekomen.
Op haar website biedt Bouwprestaties.nl een platform om op objectieve wijze bouwprestaties van verschillende bouwondernemingen in nieuwbouw(koop)projecten te vergelijken. Daarnaast kunnen consumenten in de enquête een tekstuele review geven over hun bouwonderneming.