Certificeringen

Kwaliteit

MBB wil kwaliteit leveren en zal zich hiervoor aan bepaalde normeringen moeten houden. Normeringen zijn in het leven geroepen om waarborgen af te kunnen geven voor gestructureerd en veilig werken. Ter bevestiging hiervan zijn wij ISO en VCA gecertificeerd en zijn tevens aangesloten bij diverse organisaties.

 
MBB is al geruime tijd Woningborg gecertificeerd. Dit betekent dat MBB woningen realiseert volgens de normen van Woningborg. Tevens biedt de Woningborg-garantie u als koper van een nieuwe woning twee vormen van zekerheid:

1. De afbouwwaarborg
Als de bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een schadeloosstelling. Eén en ander conform de in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels.

2. De herstelwaarborg

De bouwkundige kwaliteit van de woning wordt door de bouwonderneming gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichtingen van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer of wil herstellen, draagt Woningborg hier zorg voor.

 
Bouwnu.nl, een initiatief van Stichting Klantgericht Bouwen, is een onafhankelijke en betrouwbare website waarmee de consument op eenvoudige wijze een geschikte aannemer vindt. Dit initiatief wordt gesteund door BouwGarant, Bouwend Nederland, NVB bouw, Woningborg, SWK en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.