Disclaimer

Disclaimer e-mail

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is onrechtmatig. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie. MBB B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.