Certificeringen

Kwaliteit

MBB wil kwaliteit leveren en zal zich hiervoor aan bepaalde normeringen moeten houden. Normeringen zijn in het leven geroepen om waarborgen af te kunnen geven. Het werken volgens normeringen zorgt voor een bepaald gewenst gedrag. Op deze wijze is de uitkomst van het gedrag te voorspellen en kan verwacht worden aan welke vereisten de uitkomst voldoet.

 

ISO 9001

 

Voor de realisering van de beoogde kwaliteit zijn wij ISO gecertificeerd en zijn wij aangesloten bij een
aantal organisaties.

 

 

 

CMYK base
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun Veiligheid,Gezondheid en Milieu (VGM)-beheersysteem.

 

 woningborg_groep
MBB is al geruime tijd Woningborg gecertificeerd. Dit betekent dat MBB woningen realiseert volgens de normen van Woningborg. Tevens biedt de Woningborg-garantie u als koper van een nieuwe woning twee vormen van zekerheid:
1 De afbouwwaarborg
Als de bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een schadeloosstelling. Eén en ander conform de in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels.
2 De herstelwaarborg
De bouwkundige kwaliteit van de woning wordt door de bouwonderneming gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichtingen van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer of wil herstellen, draagt Woningborg hier zorg voor.
 
Bouwnu.nl, een initiatief van Stichting Klantgericht Bouwen, is een onafhankelijke en betrouwbare website waarmee de consument op eenvoudige wijze een geschikte aannemer vindt. Dit initiatief wordt gesteund door BouwGarant, Bouwend Nederland, NVB bouw, Woningborg, SWK en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.