NIEUWSterug naar overzicht


Veilig werken… een kernwaarde!

27/11/2020

Bij MBB hechten we veel waarde aan goed opgeleid personeel. Daarnaast is veilig werken voor ons een kernwaarde!

In dat kader hebben een aantal medewerkers onlangs de training ‘Verplaatsen van lasten’ van Bouwradius Training & Advies gevolgd. Nadat het theoriegedeelte was afgerond stond op ons buitenterrein een 50-tons telescoopkraan bedrijfsklaar. Onder leiding van de cursusleider en een ervaren machinist werden allerlei praktijksituaties nagebootst en geoefend.

Afgaande op de reacties van de deelnemers een zeer leerzame dag geweest!